Jeśli jesteś rodzicem szukającym najlepszego sposobu na wprowadzenie dziecka do języka obcego, możesz rozważyć zapisanie go do przedszkola językowego. Przedszkole językowe Ursynów oferuje dzieciom możliwość nauki w języku obcym od samego początku ich drogi edukacyjnej. Ale jakie są korzyści z takiego podejścia? Przyjrzyjmy się temu.

Wyniki w nauce

Badania wykazały, że dzieci uczęszczające do przedszkoli językowych osiągają lepsze wyniki w testach akademickich niż te, które do nich nie uczęszczają. Dzieje się tak dlatego, że nauka innego języka wymaga intensywnego skupienia i koncentracji, co wspomaga rozwój poznawczy i prowadzi do lepszych wyników w nauce. Ponadto badania wykazały, że uczniowie, którzy uczęszczali na program dwujęzyczny, osiągali wyższe wyniki w standardowych testach niż ci, którzy nie uczęszczali, co sugeruje, że nauka drugiego języka może również zwiększyć umiejętności czytania i pisania w obu językach.

Rozwój mózgu

Nauka drugiego języka została powiązana z lepszym rozwojem mózgu u małych dzieci. Jak wspomniano powyżej, jest to spowodowane intensywnym skupieniem i koncentracją, jakich wymaga od dzieci nauka innego języka od podstaw. Ponadto, nauka dwóch języków pomaga tworzyć ścieżki neuronowe w mózgu, co może prowadzić do zwiększenia kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów w przyszłości. Umiejętność krytycznego myślenia jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w późniejszym życiu, a nauka drugiego języka może pomóc w kultywowaniu tych umiejętności w młodym wieku.

Przedszkola z immersją językową oferują małym dzieciom doskonałą okazję do zdobywania wiedzy przy jednoczesnym rozwijaniu ich zdolności poznawczych, jak również umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów. Zapewniając im środowisko, w którym mogą skupić się na nauce wielu języków jednocześnie, rodzice mogą dać swoim dzieciom dobry start w życie podczas wczesnych lat edukacji. Z tymi wszystkimi korzyściami związanymi z uczęszczaniem na program dwujęzyczny, nie ma wątpliwości, że zapisanie dziecka do takiego programu może być dla niego bardzo korzystne!