Pożar, to jedno z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń, jakie może mieć miejsce właściwie wszędzie. Pożary zdarzają się w zamkniętej i w otwartej przestrzeni. Jeśli pali się las lub trawy, to największym zagrożeniem jest wiatr, który bardzo szybko przenosi ogień. Jeśli pali się budynek, to największym zagrożeniem dla osób będących w środku jest brak możliwości ucieczki. Ucieczka może być niemożliwa z powodu dużej wysokości, z powodu odcięcia wyjścia na zewnątrz lub braku dróg ewakuacyjnych. We wszystkich obiektach użyteczności publicznej, muszą być drogi ewakuacyjne, które można wykorzystać w razie pożaru. Drogi takie muszą być w szkołach, poradniach, szpitalach, przedszkolach, centrach handlowych, bankach, wszelkich zakładach pracy itp. We wszystkich zakładach produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej znajdziemy też znaki ochrony przeciwpożarowej. O ich umieszczeniu stanowią przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP. Miejsce umieszczenia takich znaków również nie jest obojętne ani przypadkowe. Decyzję o tym, gdzie je rozmieścić podejmuje inspektor BHP. Od niego zależy jakie znaki będą wisiały w danym miejscu i jak będą rozmieszczone. Od lokalizacji każdego z tych znaków zależy ich wpływ na zachowanie ludzi. Niewidoczne i umieszczone w ustronnym miejscu, nie zadziałają w ogóle i nie spełnią swojego zadania. Przepisy BHP narzucają położenie określonych znaków ochrony przeciwpożarowej. Przykładem takiego znaku jest znak zakazu palenia, umieszczony w miejscu, gdzie palenie tytoniu stanowi zagrożenie pożarowe. Miejscem takim na pewno będzie magazyn, archiwum, stajnia czy stacja benzynowa. Znaków ochrony przeciwpożarowej należy bezwzględnie przestrzegać. Nie służą one ozdobie, lecz wskazywaniu lub zabranianiu konkretnych zachowań. Wszystkie znaki ochrony przeciwpożarowej są charakterystyczne i bardzo czytelne. Można powiedzieć, że są to symbole, które zrozumiałe są dla każdego. Ilość takich znaków jest na tyle duża, że nikt nie może powiedzieć, że ich nie zauważył. W wielu miejscach, za niestosowanie się do znaków ochrony przeciwpożarowej grożą konkretne kary. https://allfire.pl/